A R H I V S K A     S T R A N

Komisije Državnega sveta

Mandatno-imunitetna komisija:

predsednik: Branko Šumenjak
podpredsednik: Igor Antauer

člani:

Sekretar komisije: Primož Hainz (tel: 01 478 96 03)

Komisija za državno ureditev:

predsednik: Rajko Fajt
podpredsednik: Dragar Toni
člani:

Sekretarka komisije: mag. Sonja Uršič  (tel: 01 478 98 08)

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve:

predsednik: dr. Janvit Golob
podpredsednik: Bojan Kekec
člani:

Sekretarka komisije: Lilijana Žurman (tel. 01 478 98 14)

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

predsednik: mag. Marija Lah
podpredsednik: Alojz Kovšca
člani:

Sekretar komisije: Miro Podlipec (tel. 01 478 98 10)

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport:

predsednik: dr. Zoran Božič
podpredsednik: Branimir Štrukelj
člani:

Sekretarka komisije mag. Damijana Zelnik (tel. 01 478 99 29)

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

predsednik: mag. Peter Požun
podpredsednik: Tomaž Horvat, mag. 
člani:

Sekretarka komisije: Nuša Zupanec (tel. 01 478 99 35)

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

predsednik: Jernej Verbič

podpredsednik: Alojz Glavač 

člani:

Sekretarka komisije: Meta Štembal (tel: 01 478 98 07)

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

predsednik: Cvetko Zupančič
podpredsednik: Mirko Kozelj
člani:

Svetovalka komisije: Ana Ivas Brezigar (tel. 01 478 98 00)