A R H I V S K A     S T R A N

Mandatno obdobje 2002 - 2007

Izvrševanje pristojnosti Državnega sveta Republike Slovenije v tretjem mandatnem obdobju

Odložilni veto    (Uspešni veti )

Zakonodajna pobuda

Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti

Zahteva za parlamentarno preiskavo

Zahteva za razpis referenduma

Avtentična (obvezna) razlaga zakonov

 

Celotno delo Državnega sveta in njegovih komisij v tem mandatnem obdobju je predstavljeno preko sledečih povezav:

Državni svet

Komisije
 

Sestava Državnega sveta v tretjem mandatnem obdobju

Predsednik: Janez Sušnik (17.12. 2002 - 17.6.2005, ponovno izvoljen 17.6.2005 - 12.12.2007).

Podpredsednik: Jože Stanič (17.12. 2002 - 17.6.2005, ponovno izvoljen 17.6.2005 - 12.12.2007).

Sekretar: Primož Hainz, univ. dipl. zgod in soc.

Interesna skupina delodajalcev: mag. Jožko Čuk (vodja), člani: mag. Stojan Binder, Jože Stanič, Marta Turk.

Interesna skupina delojemalcev: Doro Hvalica (vodja), člani: Ladislav Kaluža, Anton Rozman, mag. Dušan Semolič.

Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev: Jože Ilc (vodja, predstavnik samostojnih poklicev), člani: Vrisk Peter (predstavnik kmetov), Cvetko Zupančič (predstavnik kmetov), Anton Kampuš (predstavnik obrtnikov).

Interesna skupina negospodarskih dejavnosti: Anton Peršak (predstavnik kulture in športa), člani: prof.dr. Janvit Golob (predstavnik raziskovalne dejavnosti), dr. Zoltan Jan (predstavnik vzgoje in izobraževanja), Petra Kersnič (predstavnica za področje zdravstva), prof. dr. Jože Mencinger (predstavnik univerz, visokih in višjih šol), Marija Perkovič (predstavnica socialnega varstva).

Interesna skupina lokalnih interesov: Marjan Maučec (vodja, 11. ve, Murska Sobota), člani: Jožef Jeraj (1. ve, Ljubljana), Marko Juvančič (2. ve, Kamnik), prof. dr. Alojz Križman (3. ve, Maribor), Milan Ozimič (4. ve, Slovenska Bistrica), Gregor Vovk Petrovski (5. ve, Celje), Drago Bahun (6. ve, Velenje), Čeh Robert (7. ve, Ptuj), Darko Fras (8. ve, Ljutomer), Janez Sušnik (9. ve, Kranj), Boris Janez Bregant (10. ve, Jesenice), David Nabergoj (12. ve, Nova Gorica), Jurij Kavčič 13. ve, Tolmin), mag. Adolf Zupan (14. ve, Novo mesto), Ivan Bukovec (15. ve, Črnomelj), mag. Zlatko Jenko (16. ve, Sežana), Vincenc Otoničar (17. ve, Logatec), Miran Bavčar (18. ve, Koper), Rado Krpač (19. ve, Slovenj Gradec), Štefan Teraž (20. ve, Krško), Branko Majes (21. ve, Trbovlje), Vincenc Janša (22. ve, Grosuplje).