A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Podeljene plakete Državnega sveta najzaslužnješim prostovoljcem

petek, 03.12.2010

Na današnji slovesnosti ob mednarodnem dnevu prostovoljstva in odprtju Evropskega leta prostovoljstva 2011 pod geslom Bodi prostovoljec, spreminaj svet je predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič izpostavil pomen prostovoljstva za družbo: "... predstavlja dragoceno, ustvarjalno zoperstavljanje negativnim pritiskom globalizacije na medčloveške odnose, družbene, pa tudi okoljske strukture. V Državnem svetu Republike Slovenije vseskozi močno podpiramo sodelovanje z društvenimi organizacijami, s prostovoljkami in prostovoljci, saj je Državni svet v svojem pomembnem delu zastopnik interesov civilne družbe. Državni svetniki se še kako zavedamo, da je prostovoljstvo eden temeljnih stebrov civilne družbe, kajti širi najplemenitejša stremljenja človeštva - prizadevanja za mir, svobodo, priložnost, varnost in pravičnost za vse ljudi."

 Govor predsednika 


www.skledar.tv

Predsednik Državnega sveta je podelil plakete Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljcem za leto 2010. Plakete so prejeli dr. Janez Bešter, dr. Aleksander Doplihar, Bojan Javornik, Anton Koren, Leopold Kremžar, Jožefa Kurent, Žarko Mlekuž, Ignac Pavlin, Dušica Pleterski Rigler, Rozalija Skobe, Rožca Šonc in Branko Vasa. 

Prejemniki plaket Državnega sveta 2010 z obrazložitvami