A R H I V S K A     S T R A N

Delo komisij

Komisija o Letnem poročilu STA

četrtek, 23.05.2013

Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport se je na 4. seji 22. 5. 2013 seznanila z Letnim poročilom Slovenske tiskovne agencije, STA, d.o.o. Ljubljana, za poslovno leto 2012, ki ga je v obravnavo v Državni zbor predložila Slovenska tiskovna agencija. Na podlagi razprave je komisija sprejela naslednji sklep: Komisija se je seznanila z Letnim poročilom STA za poslovno leto 2012, na katerega nima pripomb. Komisija podpira prizadevanje za ohranjanje ustreznega deleža proračunskih sredstev za financiranje STA, da bi agencija lahko še naprej zagotavljala visoko kakovost izvajanja javne službe. Komisija podpira tudi zavzemanje vodstva STA za ustrezno rešitev prostorske problematike.