A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Problematika voženj v naravnem okolju

četrtek, 20.06.2013

V četrtek, 20. junija 2013 so Planinska zveza Slovenije, Ribiška zveza Slovenije in Lovska zveza Slovenije v dvorani Državnega sveta organizirale posvet o problematiki voženj v naravnem okolju. Na srečanju so različni predavatelji osvetli problem iz večih plati. Predstavljene so bile izkušnje organov, ki skrbijo za izvajanje nadzora ter razmišljanja resornega Ministrstva za kmetijstvo in okolje, kako namerava reševati problematiko. Cilj srečanja je bil oživitev aktivnosti pri pripravi novih predpisov s področja omejevanja voženj v naravnem okolju in dogovarjanje o sodelovanju med državo in nevladnimi organizacijami. Posvet je vodil državni svetnik in predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Cvetko Zupančič.


www.skledar.tv

Vsi udeleženci so si bili enotni, da mora država problematiko voženj v naravnem okolju urediti čim prej, in da naj to stori s samostojnim zakonom o omejevanju voženj z vozili v naravnem okolju. Zakon mora ločeno urediti vožnje z motornimi vozili (strožja ureditev) in s kolesi. Predvsem pa mora zakon postaviti jasen sistem nadzora, pri čemer se lahko vključijo nevladne organizacije s prostovoljnimi okoljevarstvenimi nadzorniki.