A R H I V S K A     S T R A N

Za medije

Državni svet zagotavlja javnost dela s pravočasnimi informacijami o delu s svojega področja. Informacije so dostopne prek sporočil za javnost, napovednika, tiskovnih konferenc, objav na spletni strani ter drugih oblik sodelovanja z mediji in javnostmi ter s publicistično dejavnostjo.

Kontakt:

 • Ariana Debeljak
  vodja kabineta predsednika DS
  e-pošta: ariana.debeljak@ds-rs.si
  telefon: 01 478 9804, 051 611 442
  faks: 01 478 9851
 • Robert Celestina
  kabinet predsednika DS
  predstavnik za stike z javnostmi
  e-pošta: robert.celestina@ds-rs.si
  telefon: 01 478 9906, 051 620 999
  faks: 01 478 9851