A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Odložilni veto o upravljanju kapitalskih naložb sprejet

petek, 23.04.2010

Državni svet je na izredni seji 23. aprila 2010 sprejel odložilni veto na Zakon o upravljanju kapitalskih naložb RS.

Predlagatelji odložilnega veta (skupina svetnikov s prvopodpisanim Bogomirjem Vnučcom) na Zakon o upravljanju kapitalskih naložb RS so menili, da gre za vprašanje upravljanja s strateško pomembnim državnim premoženjem, od katerega bi lahko imele koristi sedanje in prihodnje generacije upokojencev. S sprejetim modelom se prenaša odgovornost za upravljanje kapitala z Vlade na agencijo, njene organe pa bo postavljala politična oblast. Predlagatelji so bili prepričani, da je ureditev, ki jo določa novi zakon, v nasprotju s smernicami OECD, predvsem z načelom odgovornosti in preglednosti.

Državni svetniki so se strinjali s predlagatelji in poudarili pomembnost dobrega gospodarjenja s kapitalskimi naložbami, kar pa pred kratkim sprejeti zakon ne zagotavlja.


www.skledar.tv


Predlagatelj odložilnega veta Vnučec