A R H I V S K A     S T R A N

Poročila iz Evropskega parlamenta

 Evropski parlament sprejema zakonodajo in odločitve, ki pomembno vplivajo na delo in življenja vseh nas, prav tako pa tudi na delo institucij v Sloveniji. Zato vam bodo na tem mestu na razpolago povzetki poročil ali celotna poročila o dogajanju v EP, ki jih pripravlja  stalna predstavnica Državnega zbora Republike Slovenije v EP (sprva mag. Mojca Kleva, od junija 2011 dalje pa mag. Romana Novak)

Evropski parlament je edini neposredno izvoljeni večnacionalni parlament na svetu, je pa tudi edina neposredno izvoljena institucija EU. Evropski parlament je največji mednarodni parlament na svetu, saj s 736 poslanci sedemindvajsetih narodnosti predstavlja skoraj 500 milijonov državljanov. Od julija 2014 bo število poslancev 751.

Evropski parlament združuje zakonodajno oblast, proračunsko funkcijo, nadzorno funkcijo nad institucijami EU (še posebej nad Komisijo), z Lizbonsko pogodbo pa se povečuje tudi njegova zunanjepolitična funkcija.

03.04.2012 Marčno (mini) plenarno zasedanje
16.02.2012 Februarsko zasedanje Evropskega parlamenta
24.01.2012 Januarsko zasedanje Evropskega parlamenta
19.12.2011 Decembrsko zasedanje Evropskega parlamenta
21.11.2011 Novembrsko zasedanje Evropskega parlamenta
14.10.2011 Oktobrsko (mini) plenarno zasedanje
19.09.2011 Septembrsko zasedanje Evropskega parlamenta
10.07.2011 Julijsko zasedanje Evropskega parlamenta
01.07.2011 Junijska mini seja Evropskega parlamenta
17.06.2011 Junijsko zasedanje Evropskega parlamenta
11.03.2011 Marčevsko zasedanje Evropskega parlamenta
18.02.2011 Zaključki z zasedanja Evropskega parlamenta
28.01.2011 Poročilo iz zasedanja odborov Evropskega parlamenta
21.01.2011 Januarsko zasedanje Evropskega parlamenta