A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Tradicionalni 40. posvet slovenskih zadružnikov v Portorožu

torek, 05.03.2013

Kot vsako leto se tudi letos v začetku marca srečujejo slovenski zadružniki na posvetu Zadružne zveze Slovenije. Na otvoritvi je v imenu Državnega sveta udeležence pozdravil predsednik Državnega sveta Mitja Bervar.
V nagovoru je spomnil na Resolucijo za izhod iz gospodarske in socialne krize, ki jo je Državni svet poslancem in širši javnosti predstavil pred dobrega pol leta V njej je eno od prioritetnih točk namenil zadružništvu in razvoju socialnih zadrug. Ta poudarek v iskanju rešitev iz težke situacije, v kateri se nahajamo, nikakor ni slučajen. Zadružništvo ni ne v slovenskem ne v evropskem merilu nek nepremišljen socialno-ekonomski eksperiment. Nastal je v času krize in je zgodovinsko preizkušen model povezovanja v našem prostoru že 140 let.


www.skledar.tv

Zadružništvo je v tem dolgem in nemirnem obdobju preživelo raznovrstne politične sisteme. To mu je uspevalo, ker so zadružno miselnost že izvorno prežemale nekatere temeljne povezovalne družbene vrednote in cilji, ki so globoko presegale delitve na ozke politične orientacije. Zadružništvo že stoletje in pol deluje po enakih načelih demokratičnosti in solidarnosti, v skrbi za skupnost, prostovoljnost in pravičnost pa vseskozi predstavlja eno od možnih poti do boljše družbe.

Tako je tudi danes. Mnoge evropske države v času krize še toliko bolj spoznavajo, da se s konvencionalnimi podjetji in trdimi tržnimi prijemi preprosto ne da več reševati velikih problemov nezaposlenosti in socialne izključenosti.

Nagovor predsednika Državnega sveta Mitje Bervarja na 40. letnem posvetu zadružnikov