A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Kavčič: vloga kmeta je nacionalnega pomena

sreda, 25.08.2010

Predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič je ob dnevu zadružnikov na Kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni nagovoril slovenske zadružnike. Ob tej priložnosti je predsednik izpostavil nacionalno pomembno vloge kmeta, ki danes predstavljajo nasprotje in oviro udarnemu valu globalizacije, ki ga vodi dobiček, in nadaljeval: "Brez dobička seveda ni sodobnega gospodarstva, a dobiček naj bo sredstvo in ne cilj! Razveseljiv je velik poudarek kmetijskega ministra povečevanju prehranske samopreskrbe. Po nekaterih analizah je stopnja samopreskrbe na področju zelenjave samo 18 odstotkov, kar pomeni velik izziv in priložnost za nekaj tisoč pošteno plačanih delovnih mest, za izboljšanje ekonomike kmetijstva, za izboljšanje zunanjetrgovinske bilance in – morda najbolj pomembno – izboljšanje kakovosti prehrane in zdravstvenega stanja prebivalstva. Od vlade pričakujemo aktivno vlogo pri ponovnem razvoju lesno-predelovalne industrije. Govorimo o zelo oprijemljivem potencialu 30.000 delovnih mest in milijardi evrov dodane vrednosti!"


www.skledar.tv

Poudaril je tudi pomen ustrezne zakonodaje: "Najbolj pereča sta ta trenutek zagotovo Zakon o dohodnini ter spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ogrožata socialne temelje slovenskih kmetov in kmetic." Junija je Državni svet podprl pobude nevladnih kmetijskih organizacij glede obdavčitve osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, ureditve socialne varnosti zaradi napovedanih sprememb pokojninskega sistema ter enakopravnosti pri uveljavljanju pravice do sofinanciranja kmetijskih zavarovanj. Državni svet bo vložil ustavno presojo na Zakon o dohodnini.

Nagovor je zaključil s spodbudo zadružnemu organiziranju: "Zadružniki, zadružni delavci in zadruge ste izjemno pomemben vezni člen v verigi med pridelovalcem in potrošnikom in na ta način tudi vplivni sooblikovalci kmetijske politike. ... S tem, ko kvalitetno servisirate svoje člane, z organizacijo, znanjem, izkušnjami, izobraževanjem, vzgojo in z lastnimi viri, pomembno prispevate k izboljšanju podpornega okolja za primarno kmetijsko dejavnost."

  Uvodni pozdrav predsednika