A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Posvet o lokalnih eneregetskih konceptih slovenskih občin

četrtek, 02.12.2010

V Državnem svetu danes razpravljajo o lokalnih energetskih konceptih slovenskih občin. Posvet, ki ga organizira Društvo SLOBIOM, je odprl predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič, ki je izpostavil obveznost Slovenije o zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. "Žal količino toplogrednih plinov celo zvišujemo in smo presegli dogovorjeni nivo količine izpustov, čemur sledi obvezen nakup emisijskih kuponov v višini 20 milijonov evrov letno v naslednjih štirih letih. Kljub neuspešnemu dogovoru v Koebenhavnu so se članice EU dogovorile o obveznem nadomeščanju fosilnih goriv z obnovljivimi viri za 20 odstotkov do leta 2020, do leta 2050 pa naj bi fosilna goriva nadomestili kar za 90 odstotkov.


www.skledar.tv

Naša država je v zasledovanju tega ambicioznega cilja sprejela ustrezno zakonodajo in ena od takih obveznosti, ki izhaja iz novega energetskega zakona, je obvezen sprejem energetskega načrta v vsaki lokalni skupnosti. Lokalni energetski načrti so pravzaprav ključni dejavnik pri tem, ali bo naša država res dosegla zastavljene energetske cilje ali jih ne bo dosegla. Danes je že jasno, da so lokalni energetski koncepti ključnega pomena za intenzivnejše uveljavljanje obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije."

 Govor predsednika        Krajši intervju

 
www.skledar.tv