A R H I V S K A     S T R A N

Mandatno obdobje 1992 - 1997

ODLOŽILNI VETO

 1. Zakon o sodniških plačah in drugih prejemkih (4. seja, 2.2.1993); Državni zbor je potrdil zakon na 4. seji (23.2.1993).

  Predlagatelji: dr. Miha Tišler, Gregor Miklič, dr. Zoltan Jan.

 2. Zakon o plačah sodnikov ustavnega sodišča (4. seja, 2.2.1993); Državni zbor je potrdil zakon na 4. seji (23.2.1993).

  Predlagatelji: dr. Miha Tišler, Gregor Miklič, dr. Zoltan Jan.

 3. Zakon o spremembah zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje (4. seja, 2.2.1993); Državni zbor je potrdil zakon na 4. seji (23.2.1993).

  Predlagatelj: Gregor Miklič.

 4. Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (4. seja, 2.2.1993); Državni zbor je potrdil zakon na 4. seji (23.2.1993).

  Predlagatelj: Branko Matkovič, Franc Glinšek, dr. Dušan Plut, mag. Dagmar Šuster.

 5. Zakon o skladu Republike Slovenije za sukcesijo (4. seja, 2.2.1993); Državni zbor je zakon potrdil na 4. seji (23.2.1993).

  Predlagatelj: mag. Dagmar Šuster.

 6. Zakon o načinu obračunavanja in izplačevanju plač (7. seja, 3.3.1993); Državni izbor je potrdil zakon na 5. seji (9.3.1993).

  Predlagatelja: Gregor Miklič, Komisija DS za negospodarske dejavnosti.

 7. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (12. seja, 7.6.1993); Državni zbor je potrdil zakon na 9. seji (10.6.1993).

  Predlagatelja: Komisija DS za politični sistem, Komisija DS za gospodarstvo.

 8. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije (21. seja, 29.11.1993); zakon v Državnem zboru ob ponovnem glasovanju ni bil sprejet (15. seja, 2.12.1993).

  Predlagatelji: Danijel Božič, Sandi Češko, dr. Avgust Majerič.

 9. Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (21. seja, 29.11.1993); Državni zbor je potrdil zakon na 15. seji (2.12.1993).

  Predlagatelj: Albert Vodovnik.

 10. Zakon o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo (21. seja, 29.11.1993); Državni zbor je potrdil zakon na 15. seji (2.12.1993).

  Predlagatelja: Danilo Kovačič, Komisija DS za gospodrstvo.

 11. Zakon o visokem šolstvu (21. seja, 29.11.1993); Državni zbor je potrdil zakon na 15. seji (2.12.1993).

  Predlagatelji: dr. Miha Tišler, dr. Peter Čeferin, Komisija DS za negospodarske dejavnosti.

 12. Zakon o določitvi višine invalidskih in veteranskih prejemkov za leto 1994 (23. seja, 22.12.1993); zakon v Državnem zboru ob ponovnem glasovanju ni bil sprejet (2. izredna seja, 23.12.1993).

  Predlagatelj: Boris Šuštaršič.

 13. Zakon o ustavnem sodišču (28. seja, 28.2.1994); Državni zbor je potrdil zakon na 4. izredni seji (8.3.1994).

  Predlagatelj: Komisija DS za politični sistem.

 14. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (28. seja, 28.2.1994); Državni zbor je potrdil zakon na 4. izredni seji (8.3.1994).

  Predlagatelj: Komisija DS za politični sistem.

 15. Zakon o določitvi višine invalidskih prejemkov (33. seja, 8.6.1994); zakon v Državnem zboru ob ponovnem glasovanju ni bil sprejet (22. izredna seja, 20.6.1994).

  Predlagatelji: Boris Šuštaršič, Komisija DS za negospodarske dejavnosti, Interesna skupina negospodarskih dejavnosti.

 16. Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (34. seja, 29.6.1994); zakon v Državnem zboru ob ponovnem glasovanju ni bil sprejet (23. seja, 19.7.1994).

  Predlagatelj: Majda Šlajmer Japelj, Komisija DS za negospodarske dejavnosti.

 17. Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (35. seja 17.7.1994); Državni zbor je potrdil zakon na 18. izredni seji (18.10.1994).

  Predlagatelji: Komisija DS za politični sistem, Komisija DS za mandatno-imunitetna, poslovniška administrativna vprašanja.

 18. Zakon o upravi (38. seja, 3.10.1994); Državni zbor je potrdil zakon na 18. izredni seji (18.10.1994).

  Predlagatelj: Komisija DS za regionalni razvoj.

 19. Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (38. seja, 3.10.1994); Državni zbor je potrdil zakon na 17. izredni seji (3.10.1994).

  Predlagatelji: Komisija DS za regionalni razvoj, Interesna skupina DS za lokalne interese.

 20. Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (39. seja, 2.11.1994); Državni zbor je potrdil zakon na 20. izredni seji (10.11.1994).

  Predlagatelj: dr. Peter Glavič.

 21. Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. decembra 1994 opravljali organi občin (49. seja, 22.5.1995); Državni zbor je potrdil zakon na 32. seji (26.5.1995).

  Predlagatelji: Komisija DS za politični sistem, Komisija DS za regionalni razvoj, Interesna skupina DS za lokalne interese.

 22. Proračun Republike Slovenije za leto 1996 (66. seja, 26.1.1996); Državni zbor ni dal veto na dnevni red.

  Predlagatelj: Andrej Hrastelj, Fedja Klavora, dr. Dušan Plut, Tone Hrovat, dr. Ivo Benkovič, Branko Brumen, Franc Glinšek, Dagmar Šuster, DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

 23. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (67. seja, 31.1.1996); Državni zbor je potrdil zakon na 40. izredni seji (2.2.1996).Predlagatelj: Boris Šuštaršič, Dušan Milenkovič, Komisija DS za negospodarske dejavnosti.
 24. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (77. seja, 27.6.1996); zakon v Državnem zboru ob ponovnem glasovanju ni bil sprejet (46. izredna seja, 3.7.1996).

  Predlagatelj: Interesna skupina delojemalcev (Gregor Miklič).

 25. Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (79. seja, 24.7.1996); Državni zbor je potrdil na 48. izredni seji (26.7.1996).

  Predlagatelja: Komisija DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

 26. Zakon o dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (79. seja, 24.7.1996), zakon v Državnem zboru ob ponovnem glasovanju ni bil sprejet (48. izredna seja, 26.7.1996).

  Predlagatelj: Komisija DS za gospodarstvo.

 27. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o volilni kampanji (81. seja, 8.10.1996). Do konca mandata Državni zbor o tem zakonu ni odločal, v novi sestavi pa ga je potrdil na 2. seji (19.2.1997).

  Predlagatelj: Jože Zupančič.

 28. Zakon o javnih naročilih (86. seja, 2.4.1997); Državni zbor je potrdil na 4. seji (23.4.1997).

  Predlagatelj: Boris Šuštaršič.

 29. Zakon o posebnem davku od cestnih motornih vozil (89. seja, 28.5.1997); zakon v Državnem zboru ob ponovnem glasovanju ni bil sprejet (6. seja, 1.7.1997).

  Predlagatelja: Boris Šuštaršič, Komisija DS za gospodarstvo.

 30. Zakon o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (91. seja, 13.6.1997); Državni zbor je zakon ob ponovnem glasovanju sprejel na 6. seji (26.6.1997).

  Predlagatelj: Gregor Miklič.

 31. Zakon o prevzemih (93. seja, 8.7.1997); Državni zbor je zakon ob ponovnem glasovanju sprejel (12. izredna seja, 29.7.1997).

  Predlagatelj: Gregor Miklič.

 32. Zakon o spremembi zakona o vladi (93. seja, 8.7.1997), Državni zbor je zakon ob ponovnem glasovanju sprejel (12. izredna seja, 29.7.1997).

  Predlagatelj: Marcel Štefančič.

 33. Zakon o spremembah indopolnitvah zakona o notariatu (94. seja, 16.7.1997), zakon v Državnem zboru ob ponovnem glasovanju ni bil sprejet (12. izredna seja, 29.7.1996).

  Predlagatelj: prof. dr. Peter Glavič.

 34. Zakon o spremembi zakona o prometnem davku (95. seja, 1.8.1997), Državni zbor je zakon ob ponovnem glasovanju sprejel (13. izredna seja, 10.9.1997),

  Predlagatelj: Boris Šuštaršič.

8 vetov je bilo uspešnih.