A R H I V S K A     S T R A N

Mandatno obdobje 1992 - 1997

ZAHTEVA ZA REFERENDUM

  • Zahteva za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma v zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v državni zbor, ki je Državnemu zboru predložen v prvo obravnavo (72. seja, 17.4.1996).