A R H I V S K A     S T R A N

Mandatno obdobje 1992 - 1997

Izvrševanje pristojnosti Državnega sveta Republike Slovenije v prvem mandatnem obdobju

Odložilni veto  (Uspešni veti)

Zakonodajna pobuda

Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti

Zahteva za parlamentarno preiskavo

Zahteva za razpis referenduma

 

Sestava Državnega sveta v prvem mandatnem obdobju

Predsednik: prof. dr. Ivan Kristan (23.12.1992 - 27.6.1995, ponovno izvoljen 27.6.1995 - 17.12.1997).

Podpredsednika: Polde Bibič, dramski igralec (23.12.1992 - 27.6.1995), Marcel Štefančič, predmetni učitelj - slavist (27.6.1995 - 17.12. 1997).

Sekretarka: mag. Marija Drofenik

Interesna skupina delodajalcev: mag. Dagmar Šuster (vodja), člani: Franc Grašič, Dragan Mozetič, Franc Zavodnik.

Interesna skupina delojemalcev: Gregor Miklič (vodja), člani: Erih Šerbec, Vladimir Tkalec, Albert Vodovnik.

Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev: dr. Peter Čeferin (vodja), člani: Evgen Sapač, Simon Toplak, Dušan Milenkovič.

Interesna skupina negospodarskih dejavnosti: prof. dr. France Vodopivec (vodja), člani: Polde Bibič, dr. Zoltan Jan, Majda Šlajmer Japelj, Boris Šuštaršič, prof. dr. Miha Tišler.

Interesna skupina lokalnih interesov: Branko Matkovič (vodja), člani: Franc Ban, dr. Ivo Benkovič, Danijel Božič, Branko Brumen, Miroslav Cerar, Sandi Češko, prof. dr. Peter Glavič, Franc Glinšek, Tone Hrovat, Fedja Klavora, Danilo Kovačič, prof. dr. Ivan Kristan, dr. Jože Magdič, dr. Avgust Majerič, Aleš Ocepek, prof. dr. Dušan Plut, Jože Resman, Miroslav Steržaj, prof. dr. Janko Sušnik, Marcel Štefančič, dr. Jože Zupančič

Predstavniki lokalnih interesov so bili na prvih volitvah leta 1991 izvoljeni na neposrednih volitvah, vsi drugi pa na posrednih.