A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Združene Rastoče knjige sveta

sreda, 06.10.2010

Predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič je odprl slavnostni začetek projekta Združene Rastoče knjige sveta. Že deset let Državni svet Republike Slovenije skupaj s Slovensko akademija znanosti in umetnosti, Mestno občino Ljubljana, Javnim skladom za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, Narodno in univerzitetno knjižnico in z Društvom Rastoča knjiga vodijo projekt Rastoča knjiga, ki ga vsako leto obeležijo z rastjo Deklice rastoče knjige.


www.skledar.tv

Univerzalno odličnost projekta so namreč prepoznale številne države in se pridružile slovenski pobudi za graditev medkulturnega, znanstvenega dialoga in sveta mirnega sobivanja s pomočjo knjige. Prepoznale so, da Rastoča knjiga predstavlja priložnost za poglabljanje znanja, kulturnega in znanstvenega povezovanja in ustvarjanja sveta razumevanja in sožitja.

V okviru razširjenega projekta Združene rastoče knjige sveta so s knjigami, ki so po njihovem mnenju najpomembnejše, predstavile Finska s Kalevalo, Indija z avtobiografijo M. Gandhija, Irska s poezijami W.B. Yeatsa, Norveška s Hišo lutk - Noro Henrika Ibsna in Ruska federacija z Vojno in mirom L.N. Tolstoja. Dogodka so se udeležili tudi veleposlaniki držav, ki sodelujejo v tem projektu.

Predsedniki Kavčič je ob tem pomembnem dogodku dejal: "Velika zahvala za nastanek te žive in odprte galerije misli in besed gre ljudem, ki so s svojim duhom in umom sposobni presegati meje, ki jih postavljajo ozki in časovno omejeni interesi. S projektom dokazujemo, da smo Slovenci kljub številčni majhnosti po duhu velik narod, kozmopoliti, ki poleg lastne ustvarjalnosti globoko spoštujemo dosežke vseh drugih narodov. Knjiga je bila za nas vselej pomemben simbol. Kot narod nas je utrjevala navznoter, nam vlivala samozaupanje in obenem utirala naše poti v globalno zakladnico znanja."