A R H I V S K A     S T R A N

Delo komisij

Komisija o noveli Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo

petek, 22.11.2013

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je na 10. seji 19. 11. 2013 obravnavala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-E).

Komisija je ugotavila, da predlog zakona ponovno le parcialno ureja problematiko na področju kulture in da ne rešuje določenih problemov, kot sta na primer status in vrednotenje nekaterih umetniških poklicev. Med drugim je to status poklicnega baletnika oziroma pogoji za poklicne pokojnine baletnih plesalcev. Status je povezan tako z pomembno poklicno specifiko glede psihofizičnih sposobnosti plesalca in čim daljšim ohranjanju njegove motorične sposobnosti kot tudi z omejitvami na področju šolanja, ki se konča na srednji stopnji. Posledično je njihov poklic v veljavnem plačnem sistemu podcenjen. Zato je Odboru za kulturo predlagala dopolnitev v zvezi z poklicnoa pokojnino baletnih plesalcev.

Mnenje komisije