A R H I V S K A     S T R A N

Delo komisij

Komisija o Letnem poročilu APEK za 2011

ponedeljek, 01.07.2013

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je na 6. seji 26. 6. 2013 obravnavala Letno poročilo Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije za leto 2011. Komisija se je seznanila s poročilom in menila, da je treba zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje agencije in njeno poročanje v ustreznem roku, predvsem zaradi ažurne informiranosti o delovanju agencije.

Poročilo