A R H I V S K A     S T R A N

Mandatno obdobje 1992 - 1997

ZAKONODAJNA POBUDA

  1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije (8. seja,17.3.1993), umaknjen na 30. seji Državnega sveta (20.4.1994).
  2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o Državnem svetu (30. seja, 20.4.1994), Državni zbor je predlog zakona zavrnil na 30. seji (12.4.1995).
  3. Predlog zakona o spremembah zakona o dohodnini (42. seja, 7.12.1994); Državni svet je na 44. seji (31.1.1995 )umaknil predlog zakona.
  4. Predlog zakona o spremembah zakona o izvajanju dogovora o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu in socialnega sporazuma za leto 1995 ter o najnižji in najvišji dejanski plači (57. seja, 11.10.1995); Državni zbor je predlog zakona zavrnil na 36. seji (21.11.1995).
  5. Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic zime v letu 1995/1996 (74. seja, 15.5.1996); zakon je Državni zbor sprejel na 45. izredni seji (19.6.1996).
  6. Predlog zakona o odkupu terjatev za odvzeto ali uničeno premoženje v republikah bivše Jugoslavije (74. seja, 15.5.1996); Državni svet je predlog zakona umaknil iz zakonodajnega postopka na 5. seji (16.4.2003).
  7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v državni zbor (79. seja, 24.7.1996).
  8. Predlog zakona o spremembi zakona o avtorskih in sorodnih pravicah - skrajšani postopek (79. seja, 24.7.1996).
  9. Predlog zakona o dopolnitvah zakona o državnem svetu - skrajšani postopek (85. seja, 12.3.1997); Državni zbor je predlog zakona zavrnil na 4. seji (21.5.1997).
  10. Predlog zakona o spremembi zakona o davku od dobička pravnih oseb - skrajšani postopek (85. seja, 12.3.1997).