A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Izzivi trajnostnega razvoja v Sloveniji

petek, 28.06.2013

V organizaciji Državnega sveta je v petek, 28. junija 2013 v dvorani DS potekal posvet z naslovom Izzivi trajnostnega razvoja v Sloveniji. Uvodni pozdrav je imel predsednik Državnega sveta Mitja Bervar, sledilo je predavanje in pogovor z evropskim komisarjem za okolje dr. Janezom Potočnikom ter predavanja različnih strokovnjakov.


www.skledar.tv

Predsednik Državnega sveta Mitja Bervar je v pozdravu dejal, da je eno od temeljnih družbenih vprašanj tudi izziv trajnostnega razvoja, ki napoveduje velikanske spremembe na vseh področjih gospodarskega, socialnega in družbenega življenja sodobnega človeka.

Današnja kriza še zdaleč ni le finančna ali gospodarska. Je kriza celotnega civilizacijskega ustroja, temelječega na potrošništvu in filozofiji družbe izobilja, brezmejne rasti in vsesplošnega napredka brez odgovornosti. Z globalizacijo so ti civilizacijski obrazci dosegli vsak kotiček Zemlje.

Uvodni nagovor predsednika Državnega sveta

Evropski komisar Potočnik je nanizal podatke, ki pričajo o tem, da so dileme, ali želimo imeti gospodarsko rast ali čisto okolje lažne, in da je ne samo možno, ampak za Evropo tudi nujno, da gresta skupaj trajnostna raba dobrin in gospodarska rast. Evropa brez trajnostne usmerjenosti, ne bo preživela kot gospodarska sila in kot socialna družba, saj smo preveč odvisni od surovin, ki prihajajo z drugih celin, in ki so vsako leto dražje. V tem segment mora Evropa iskati nova delovna mesta in možnost, da ostane konkurenčna, s takšnim ravnanjem pa bo sledila tudi okoljskim zavezam.

V nadaljevanju so se zvrstila predavanja: mag. Andreje Jerina, državne sekretarke z Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki je govorila o Izzivih trajnostnega razvoja in strategiji razvoja Slovenije; mag. Bojana Kumra, državni sekretar z Ministrstva za infrastrukturo in prostor, govoril je o Politiki OVE in URE pri nas oziroma trajnostni energetiki; Petra Vriska, državnega svetnika in predsednika Zadružne zveze Slovenije, predaval je o Zadrugah in trajnostnem razvoju; dr. Renata Karba, vodja projekta Za zeleni razvojni preboj z Umanotere je spregovorila o Zelenem preboju iz krize; prof. dr. Andrej Bertoncelj, profesor na Fakulteti za management Univerze na Primorskem je predstavil Pomen znanja in vloga javne univerze za trajnostni razvoj v Sloveniji, Drago Polak, direktor Savskih elektrarn Ljubljana je spregovoril o dilemi Natura 2000 ali obnovljivi viri energije in gospodarska rast v Sloveniji; Cvetko Zupančič, državni svetnik in predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je predstavil Načela trajnostne rabe naravnih virov in zagotavljanju dobrin s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo; Friderik Knez, vodja Oddelka za gradbeno fiziko Zavoda za gradbeništvo Slovenije je govoril o Trajnostni gradnji kot priložnosti in hkrati nuji gradbeništva; dr. Gojko Stanič, predsednik Slovenskega razvojnega sveta pa o tem, Kako odpreti najmanj 50.000 zelenih delovnih mest; Dr. Peter Kralj, direktor, Gejzir, d.o.o. je na koncu predstavil projekte URE in OVE do leta 2030.