A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Lahko Slovenija postane model trajnostnega razvoja?

četrtek, 09.09.2010

V Državnem svetu je danes potekal posvet, kjer je Umanotera v okviru Plana B zaključila razvojni forum o ambiciozni viziji trajnostnega prehoda v nizkoogljično družbo, trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri in lokalne samooskrbe. Osrednji govorec je bil okoljski guru George Monbiot, ki je predaval o velikem vplivu majhne države (Majhna država, velik vpliv).


www.skledar.tv

Predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič je v otvoritvenem govoru poudaril pomen razvojnih sprememb: "Podnebne spremembe, brezposelnost, revščina in lakota zahtevajo razvojne spremembe, ki bodo temeljile na ideji trajnostnega razvoja. Potrebne bodo velike družbene in gospodarske spremembe ter iskanje dolgoročnih rešitev na področju obnovljive in učinkovite rabe energije. Verjetno je prav energija tista, ki bo človeštvo prisilila k drugačnemu načinu življenja." Dodal je še, "da je za Slovenijo edini perspektivni razvojni model - model trajnostnega razvoja".


Blaž Kavčič

  Govor predsednika

Sledil je pogovor na temo Slovenija kot model trajnostnega razvoja z naslednjimi izhodišči, ali lahko Slovenija postane model trajnostnega razvoja, ali lahko v obdobju ene generacije preoblikujemo našo družbo in gospodarstvo na način, da bo Slovenija uravnotežena z nosilno sposobnostjo okolja, ali imamo v Sloveniji dovolj kritične mase v javnosti, politiki in gospodarstvu za podporo takšni viziji, katere svoje prednosti bi lahko Slovenija izkoristila, da postane model trajnostnega razvoja in kaj bi tak prehod zahteval in katere prednosti bi prinesel.


Monbiot in Kavčič


Violeta Bulc je moderirala pogovor z Monbiotom