A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Državni svet zavrnil zahtevo za razpis referenduma o Zakonu o upravljanju kapitalskih naložb RS

ponedeljek, 10.05.2010

Državni svet na današnji 18. izredni seji ni izglasoval zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije.

Kot so zapisali predlagatelji zahteve za razpis referenduma (prvopodpisani Bogomir Vnučec), zakon krši smernice in načela OECD, in sicer načelo odgovornosti in preglednosti, saj zakon ne zagotavlja strokovnih mehanizmov in transparentnost za učinkovito gospodarjenje s kapitalskimi naložbami države.


www.skledar.tv

Predvsem ni jasno opredeljena odgovornost za dobro upravljanje s tem premoženjem z vrednostjo večih milijard evrov in je namenjeno predvsem pokojninski blagajni. Zelo je pomembno, kdo in na kakšen način z njimi upravlja in razpolaga, saj bo v primeru neodgovornega, slabega, neučinkovitega in negospodarnega upravljanja primanjkljaj v pokojninski blagajni še večji, kot je sedaj, kriti pa jo bo moralo sedanje in predvsem prihodnje delovno aktivno prebivalstvo, ki se mu bo socialni položaj zaradi tega zelo poslabšal. Obenem so še opozorili, da se odgovornost za državno kapitalsko premoženje, last državljanov Slovenije, prenaša na maloštevilne organe agencije, ki jo bo postavila politična oblast. Tako se bo s pomembnim državnim premoženjem upravljalo in razpolagalo mimo volje ljudstva in odgovornosti za to ne bo prevzel tisti, na katerega suveren to odgovornost prinaša.