A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Dan slovenskih zadružnikov na sejmu AGRA 2013

četrtek, 29.08.2013

V sredo, 28. 8. 2013 je bila na 51. Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni svečana podelitev priznanj ob Dnevu slovenskih zadružnikov. Slavnostni govornik je bil predsednik Državnega sveta republike Slovenije Mitja Bervar, ki je med drugim opozoril na dolgo tradicijo in trdoživost zadružnega povezovanja na Slovenskem. Gre za poslovni model, ki je preživel štiri države, vse dosedanje gospodarske krize in vse politične režime, ki so krojili življenje na naših tleh zadnjih 140 let. V času globalizacije so težave, ki pestijo slovenskega kmeta, morda res videti drugačne, vendar zadružništvo ponuja nove možnosti in rešitve tudi za današnji čas. Ponovno se potrjuje zgodovinska izkušnja, da se zadružništvo v krizi le še okrepi, da so zadružna podjetja v težavnih časih odpornejša in stabilnejša.
Večina zadrug danes posluje pozitivno, v njih ni množičnih odpuščanj in stečajev.


www.skledar.tv

Prednosti zadružništva se v Sloveniji ponovno zavedamo šele v zadnjih letih. Zato je več razmisleka namenjenega kvaliteti podpornega okolja, ki bi omogočilo, da bi zadružni sistem zaživel bolje kot sedaj.

Nagovor predsednika Državnega sveta na sejmu AGRA 2013