A R H I V S K A     S T R A N

Interesne skupine

Državni svet ima 40 članov, ki so organizirani v petih interesnih skupinah po posameznih področjih. Interesne skupine lahko oblikujejo stališča do posameznih zadev, ki so na dnevnem redu sej Državnega sveta ali njegovih komisij. Vsaka interesna skupina izvoli izmed sebe vodjo, ki vodi in organizira delo ter sklicuje in vodi njene seje.

Interesna skupina delodajalcev

Č l a n i:

mag. Stojan Binder 
Igor Antauer
Milan Lukić (vodja)
mag. Marija Lah

Sekretar interesne skupine: Miro Podlipec (tel: 01 478 98 10)

Interesna skupina delojemalcev

Č l a n i:

Oskar Komac 
mag. Dušan Semolič (vodja)
Drago Ščernjavič
Branimir Štrukelj

Sekretarka interesne skupine: Mateja Faletič, tel: (01 478 99 65)

Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

 Č l a n i:

Vrisk Peter (vodja)   - predstavnik kmetov
Zupančič Cvetko   - predstavnik kmetov
Bojana Potočan   - predstavnica samostojnih poklicev
Alojz Kovšca   - predstavnik obrtnikov

Svetovalka: Ana Ivas Brezigar (tel: 01 478 98 00)

Interesna skupina negospodarskih dejavnosti

 Č l a n i:

prof. dr. Golob Janvit   - predstavnik raziskovalne dejavnosti
dr. Zoran Božič    - predstavnik vzgoje in izobraževanja
Peter Požun   - predstavnik za področje zdravstva
dr. Radovan Stanislav Pejovnik   - predstavnik univerz, visokih in višjih šol
mag. Darija Kuzmanič Korva (vodja)   - predstavnik socialnega varstva
Mitja Bervar   - predstavnik kulture in športa

Sekretarka interesne skupine: Nuša Zupanec (tel: 01 478 9935)

Interesna skupina lokalnih interesov

 Č l a n i:

Metod Ropret   1. volilna enota (Ljubljana)
Toni Dragar   2. volilna enota (Kamnik)
Franc Kangler   3. volilna enota (Maribor)
Milan Ozimič (vodja)   4. volilna enota (Slovenska Bistrica)
Janko Požežnik   5. volilna enota (Celje)
dr. Milan Medved   6. volilna enota (Velenje)
Rajko Fajt   7. volilna enota (Ptuj)
Branko Šumenjak   8. volilna enota (Ljutomer)
Mirko Kozelj   9. volilna enota (Kranj)
mag. Stevo Ščavničar   10. volilna enota (Jesenice)
Alojz Glavač   11. volilna enota (Murska Sobota)
Tomaž Horvat, mag.   12. volilna enota (Nova Gorica)
Uroš Brežan   13. volilna enota (Tolmin)
Bojan Kekec   14. volilna enota (Novo mesto)
Samer Khalil   15. volilna enota (Črnomelj)
Jernej Verbič   16. volilna enota (Sežana)
MIloš Pohole   17. volilna enota (Logatec)
Boris Popovič   18. volilna enota (Koper)
Franc Golob   19. volilna enota (Slovenj Gradec)
Jože Slivšek   20. volilna enota (Krško)
Matjaž Švagan   21. volilna enota (Trbovlje)
Dušan Strnad   22. volilna enota (Grosuplje)

Sekretarka interesne skupine: Meta Štembal (tel: 01 478 98 07)

Seznam občin po volilnih enotah