A R H I V S K A     S T R A N

Novice

V Državnem svetu: Kje so meje gospodarske rasti?

četrtek, 22.04.2010

Umanotera in Državni svet sta 22. aprila 2010 v Državnem svetu organizirala Razvojni forum: kje so meje rasti? Udeleženci foruma so poskušali odgovoriti na vprašanje, kaj so prinesla zadnja desetletja intenzivne gospodarske rasti in koliko lahko okolje sploh prenese. Preden bo prepozno, je potrebno analizirati trenutno situacijo in na novo definirati družbeno-ekonomsko realnost in odnos do okolja.


www.skledar.tv

Predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič je v uvodnem govoru razmišljal takole: "Ali je 'več' res tudi 'bolje'? Ali kvantiteta s seboj prinaša tudi kvaliteto? Potrebna je radikalna sprememba koncepta, sprememba zavesti v dialektiki samih družbenih razvojnih sprememb." V nadaljevanju je dejal: "Kaj naj nam pomenijo kategorije kot so rast BDP, per capita BDP, absolutna in relativna dodana vrednost, tuje investicije v neko narodno gospodarstvo, mednarodna konkurenčnost? Nedvomno so to zelo pomembne kategorije, z njimi je prežeta tudi Lizbonska strategija. A vendar se mi zdi, da bi morali te kategorije razumeti bolj kot sredstvo in ne kot dokončne ciljne kategorije. Kot cilj bi morali bolj jasno postaviti kakovost življenja državljanov. Prej navedeno so lahko zgolj sredstva za doseganje tega cilja."

 Nagovor predsednika Kavčiča


mag. Violeta Bulc je moderirala forum

Na razvojnem forumu so sodelovali Nina Tome ("Meje rasti", študija rimskega kluba - 40 let kasneje), prof. dr. Ivan Kos (Smo samozadostni v sistemu Biosfera - na planetu Zemlja), dr. Aleksander Kešeljevič (Učinki ekonomskih in družbena odgovornost ekonomistov z vidika okolja), mag. Mojca Vendramin (Živeti na planetu, ki ne raste), dr. Luka Omladič, (Ali Slovenija razume trajnost in meje svoje rasti?) in Anton Komat (Biozofski pogled na svet).


dr. Aleksander Kešeljevič


Nina Tome


Anton Komat