A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Posvet: Čas je za spremembe v urejanju prostora

četrtek, 25.02.2010

Državni svet je v soorganizaciji z Inštitutom za politike prostora 25. februarja 2010 organiziral posvet Čas je za spremembe v urejanju prostora.

Razmere v prostoru in številni polemični odzivi na načrtovane posege in ukrepe že dalj časa vznemirjajo prostorske načrtovalce in širšo javnost. Zaskrbljeni nad sistemom urejanja prostora so načrtovalci pod okriljem Zbornice za arhitekturo in prostor sestavili poziv za spremembe. S podpisi se jim pridružuje vedno več somišljenikov. Uveljavlja se prepričanje, da se sistemske težave odražajo v prostoru, zgradbah in krajini na način, ki je dolgoročno škodljiv in zadeva vse državljanke in državljane ter njihov skupni vsakdanjik in prihodnost. Poziv opozarja, da je urejanje prostora izrazito podleglo zakonsko podprtim sektorskim politikam in se skoraj povsem osredotočilo na umeščanje novih posegov v prostor ter tako zanemarilo svoje druge izvorne naloge.


www.skledar.tv

Namen posveta je bil na podlagi poziva začeti javno razpravo o stanju v urejanju prostora v Sloveniji in odgovorne spodbuditi k razmisleku in ukrepom za izboljšanje.

Posvet sta odprla predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič in predsednik skupščine Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije Aleksander Saša Ostan. Mag. Maja Simoneti in dr. Aleš Mlakar pa sta predstavila poziv za spremembe v urejanju prostora.

Predsednik mag. Blaž Kavčič je posebej izpostavil pomen Državnega sveta, ki je odprl vrata v parlament tudi diskusiji o problematiki urejanja prostora: "Na dobrih 20.000 km2, kolikor meri površje naše države, se namreč krešejo preštevilni interesi in na tej podlagi oblikujejo zelo raznolike razvojne vizije. Vsem interesom je seveda nemogoče zadostiti, saj so medsebojno pogosto v diametralnem nasprotju. Prostor pa je omejena dobrina - ne moremo ga poljubno širiti ali krčiti. Lahko pa z njim odgovorno razpolagamo. Ko govorimo o prostoru moramo imeti vselej pred očmi, da vsakršen, tudi najmanjši poseg vanj, zahteva temeljit predhoden razmislek o vseh možnih potencialnih ekoloških, gospodarskih, socialnih, političnih in drugih nadvse kompleksnih posledicah, ki jih bo s seboj kratkoročno ali dolgoročno prinesel. Nenazadnje, mi res oblikujemo okolje in prostor, a premalo se zavedamo, da tudi okolje in prostor, v enaki meri ali pa še bolj, oblikujeta nas!"

 Govor predsednika mag. Blaža Kavčiča

Problematiko so predstavili prof. Vladimir Braco Mušič z Oddelka za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti, prof. dr. Andrej Pogačnik, predstojnik Katedre za prostorsko planiranje na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, prof. mag. Peter Gabrijelčič, dekan Fakultete za arhitekturo, prof. dr. Davorin Gazvoda, prodekan za krajinsko arhitekturo z Biotehniške fakulteta v Ljubljani, prof. Janez Koželj, podžupan Mestne občine Ljubljana, Darja Matjašec, krajinska arhitektka iz Društva krajinskih arhitektov Slovenije, mag. Peter Bassin iz Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, doc. dr. Breda Mihelič iz Urbanističnega inštituta, mag. Vida Wagner Ogorelec iz Umanotera, dr. Lidija Globevnik iz Društva vodarjev Slovenije in Inštituta za vode, mag. Bojan Radej iz Slovenskega društva evalvatorjev.

Na osnovi predstavitev in razprave bodo stališča udeležencev posveta strnjena v sklepe, ki bodo posredovani odgovornim v državi in širši javnosti.

Posvet je povezovala mag. Maja Simoneti z Inštituta za politike prostora.