A R H I V S K A     S T R A N

Delo komisij

Komisija podprla novelo Zakona o osnovni šoli

petek, 28.06.2013

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je na 6. seji 26. 6. 2013 obravnavala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli.

Komisija je podprla novelo Zakona o osnovni šoli in poudarila, da je treba v dobrobit kakovostnega poučevanja tujih jezikov oziroma večjezičnega opismenjevanja ter dostopnosti do tujih jezikov na osnovnošolski ravni izobraževanja sprejeti stabilnejšo politiko, neodvisno od vsakršne spremembe aktualne oblasti, z določenimi in merljivi cilji, temelječimi na strokovnih podlagah in upoštevajoč primerljivost z drugimi evropskimi državami.

Mnenje komisije