A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje trpinčenja na delovnem mestu

sreda, 20.11.2013

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je 20. novembra v dvorani Državnega sveta pripravlja posvet za delavske zaupnike o preprečevanju, odpravljanju in obvladovanju trpinčenja na delovnem mestu/mobingu.
Posvet ZSSS je tradicionalen. Letos poteka v okviru novega projekta ZSSS "Boljše poklicno zdravje delavcev z usposabljanjem delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu". S posvetom pa se bomo pridružili tudi evropski kampanji "Partnerstvo za preprečevanje tveganj".


www.skledar.tv