A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Glas Benečije v Državnem svetu

torek, 30.03.2010

V dvorani Državnega sveta je bilo danes predavanje z naslovom Benečija in slovenstvo danes - Nadiška, Terska in Rezijska dolina. Uvodoma je prisotne pozdravil predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič, sledila pa so predavanja dr. Borisa Jesiha, prof. Viljema Černoja in Luigie Negro. Pogovor je vodil Danijel Božič.


www.skledar.tv

V svojem uvodnem govoru je predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič med drugim dejal tudi naslednje: "Z novimi političnimi razmerami po letu 1991 se je v Evropi spremenilo razmerje sil med državami, ki mejijo na Slovenijo. Leta 2004 so meje formalno dokončno odpadle in skupni slovenski kulturni prostor je postal resničnost. Dodaten argument za preseganje nezaupanja med narodi na območju Alpe-Jadran pa je tudi poudarjena povezovalna moč jezikov in kultur v združeni Evropi, saj sta zaščita in krepitev narodnostnih skupnosti v evropskem interesu. To dejstvo je Evropska unija upoštevala v svoji temeljni listini, kjer je zapisala, da "Unija spoštuje kulturno, versko in jezikovno raznolikost". Poleg tega so narodnostne skupnosti pomemben pobudnik in graditelj mostov v čezmejnem sodelovanju, z njimi povezani konflikti pa negativno vplivajo na sosedske odnose.


mag. Blaž Kavčič

Govor predsednika

A meje žal ostajajo in so najbolj vidne v načinu, na katerega države uresničujejo pravice manjšin. Sprejete mednarodne obveznosti prevečkrat ostajajo le mrtva črka na papirju. Osimski sporazumi, sklenjeni sicer v drugačnem času, v drugih okoliščinah, vendar z določbami, ki se nanašajo na položaj narodnih skupnosti, so temeljna podlaga kulturnega razvoja slovenske manjšine v Italiji. Odnos Italije do dokumentov Sveta Evrope o varstvu manjšin dokazuje njeno nedovzetnost na tem področju: Evropsko listino o deželnih ali manjšinskih jezikih (iz leta 1992), ki naj bi nalagala bolj zahtevne obveze glede manjšin, je Italija podpisala zelo pozno, šele leta 2000."

Ob koncu posveta so se udeleženci strinjali, da je vsako takšno predavanje ali posvet na temo zamejskih Slovencev nedvomno zelo koristno in da bi veljalo tradicijo organiziranja tovrstnih dogodkov še okrepiti.


dr. Boris Jesih


prof. Viljem Černo


Luigia Negro