A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Učinkovita pot do gradbenega dovoljenja

petek, 24.05.2013

V petek, 24. maja 2013 je v dvorani Državnega sveta potekal posvet z naslovom Učinkovita pot do gradbenega dovoljenja, ki sta ga pripravila skupina Odgovorno do prostora in Državni svet. Organizirana civilna družba predstavlja pomemben, zanesljiv in referenčen vir izkušenj in znanj za oblikovanje novih rešitev. Zato je kakršne koli spremembe zakonodaje treba sprejemati le z upoštevanjem pripomb civilne strokovne javnosti. Z namenom, da bi bila civilna družba slišana in upoštevana v zakonodajnem procesu, Državni svet podpira razpravo, s katero se javnost aktivno odziva na posege v zakonodajo, še zlasti na dokumente, ki vplivajo na politiko prostora.


www.skledar.tv

Kot je v pozdravnem nagovoru udeležencem dejal predsednik Državnega sveta je prostor naša skupna javna dobrina, s katero moramo ravnati odgovorno. Posegi vanj so vselej dolgoročni in vplivajo na naravno in družbeno okolje, na kvaliteto življenja posameznika in na razvoj celotne države. Zavedati se moramo, da je slovenski prostor enkraten pogoj obstoja naroda, eden od konstitutivnih elementov državnosti, ki se ga ne da poljubno širiti in nadomeščati. Razpolagamo le z dobrimi 20.000 km2 površja.

Stanje v prostoru je posledica mnogih posamičnih odločitev. Te bi morale biti med seboj dobro usklajene, da bi prostor postal uporaben, in vzpostavljal ustrezno bivalno, delovno in proizvodno okolje. To je pogosto težko, saj se v prostoru srečujejo zelo različni interesi, včasih s povsem nasprotujočimi si željami in zahtevami. Gre za občutljivo področje, kjer je pomembno dolgoročno načrtovanje in iskanje čim širšega konsenza.

Pozdravni nagovor predsednika Državnega sveta