A R H I V S K A     S T R A N

Podpredsednik

mag. Stojan Binder Mag. Stojan Binder

podpredsednik Državnega sveta

Član Interesne skupine delodajalcev

Član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Član Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 

elektronska pošta

Rojen 29. februarja 1956 v Trbovljah.

Direktor SINET, d.o.o., Hrastnik.

Diplomiral je s področja elektroenergetike na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, magistriral pa s področja financ na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru.

Svojo poslovno kariero je pričel leta 1980 v Steklarni Hrastnik, kjer je leta 1992 prevzel vodenje tega podjetja. V 14 letih je s svojo ekipo temeljito in uspešno prestrukturiral podjetje, v letu 2005 pa so uspešno zaključili tudi investicijo v novo steklarno.

Do leta 2008 je bil direktor Steklarne Hrastnik,  ki se ukvarja z investicijsko dejavnostjo, obenem pa nadzira svoja podjetja, ki se ukvarjajo z orodjarstvom, tiskarstvom, ekologijo, varstvom pri delu in varovanjem. Od leta 2008 je direktor Sineta,  ki se ukvarja z standardi varnosti.

Je predsednik Območne gospodarske zbornice Zasavje in član Upravnega odbora GZS. V preteklem mandatu je bil leta predsednik Združenja delodajalcev Slovenije, v tretjem in četrtem mandatu pa tudi član Državnega sveta.