A R H I V S K A     S T R A N

Novice

S 24. redne seje Državnega sveta

sreda, 17.03.2010

Na 24. redni seji Državnega sveta 17. marca so državni svetniki obravnavali Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, Predlog Družinskega zakonika ter Predlog zakona o prenosu pokojninskih pravic. Državni svet je podprl predlog novele Zakona o vrtcih in Predlog zakona o prenosu pokojninskih pravic. Predloga Družinskega zakonika pa ni podprl.

Na seji je novi minister za okolje in prostor prof. dr. Roko Žarnić predstavil svoje videnje delovanja resorja in odgovarjal na vprašanja državnih svetnikov.


www.skledar.tv

Novela Zakona o vrtcih poskuša zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo. Zaradi pomanjkanja prostora novela omogoča delovanje vrtca v objektih, ki za to do sedaj niso bili namenjeni. Novela odpravlja tudi nepotrebne administrativne ovire pri vpisu otrok v vrtec ter zagotavlja popolno varnost staršev v tem postopku.


Toni Dragar, državni svetnik

Predlog Zakona o prenosu pokojninski pravic je bil pripravljen z namenom uskladiti slovenski pravni red z evropskim. S tem bi nastala pravna podlaga za možnost prenosa prispevkov plačanih za pokojninsko zavarovanje v Sloveniji, v pokojninski sistem, ki je organiziran za zaposlene pri instituciji, uradu ali agenciji EU.


dr. Ivan Svetlik, minister za delo, družino in socialne zadeve

Državni svet ni podprl Predloga Družinskega zakonika in v mnenju zapisal, da so državni svetniki o predlogu opravili široko razpravo tako na delovnih telesih kot na plenarnem zasedanju. V razpravi izražena stališča so bila tako različna in medsebojno izključujoča, da jih ni bilo mogoče povzeti v enotno mnenje. Stališča so se nanašala predvsem na vprašanje definicije družine in celotnega spektra možnih posledic predloga zakona v fazi implementacije.


Alojz Kovšca, državni svetnik

Državni svet je še podprl vprašanja državnih svetnikov, in sicer Branimirja Štruklja glede nepravilnega obračunavanja tedenske učne obveznosti učiteljev v srednjih šolah; Jožeta Mihelčiča glede sistema obračunavanja plačil za kmetijska območja z omejenimi možnostmi za kmetovanje in Cvetka Zupančiča v zvezi z dodeljevanjem statusa vojnega veterana članom krajevnih štabov civilne zaščite.

Več o seji (sklepi, magnetogram, zapisnik)


Tone Peršak, državni svetnik


državni svetniki med sejo


Rudi Cipot, državni svetnik


Jože Korže, državni svetnik


Intervju s predsednikom mag. Kavčičem po končani seji Državnega sveta


www.skledar.tv