A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Interdisciplinarni pristop pri oblikovanju dobrih praks na področju zlorabe drog

torek, 23.04.2013

V Državnem svetu je v torek, 23. aprila potekal posvet z naslovom Interdisciplinarni pristop pri oblikovanju dobrih praks na področju zlorabe drog. V imenu Državnega sveta je sodelujoče pozdravil državni svetnik mag. Peter Požun, ki je spomnil, da se Državni svet s problematiko drog ne srečuje prvič, med drugim je v sodelovanju z Uradom za droge Vlade Republike Slovenije leta 2005 organiziral civilno tribuno na temo Problematike drog v Sloveniji in na njeni podlagi izdal zbornik. Takrat je več kot 70 referentov in razpravljavcev iskalo odgovore na vprašanje, kako uskladiti delovanje in povezati odgovorne institucije, civilne iniciative ter obstoječe programe pomoči, ki so se do takrat oblikovali tako znotraj javnega, še v večjem obsegu pa v okviru nevladnega sektorja.


www.skledar.tv

Kljub določenim aktivnostim na zakonski in podzakonski ravni ter poročanju EU o zmanjšanju števila smrti zaradi drog ter uspešni omejitvi širjenja okužbe z virusom HIV prek intravenoznega vbrizgavanja drog, nekateri podatki vendarle še vedno zaskrbljujoče jasno sporočajo svojo zgodbo. Tudi za Slovenijo. Inštitut za varovanje zdravja namreč še vedno poroča o bistvenem povečanju uporabe drog. Izpostavljajo tudi visok porast uporabe alkohola.

V 17 centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog in Centru za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog Psihiatrične klinike v Ljubljani je bilo tako v letu 2011 evidentiranih 3.021 ljudi, od katerih jih je bilo 2.500 vključenih v neprekinjeno vzdrževalno zdravljenje, 521 ljudi pa prvič ali ponovno vključenih v program zdravljenja.

Nagovor državnega svetnika mag. Petra Požuna na Konferenci "Interdisciplinarni pristop pri oblikovanju dobrih praks na področju zlorabe drog"