A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Državni svet sprejel odložilni veto na Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku

sreda, 26.05.2010

Državni svet je na 19. izredni seji 26 maja 2010 sprejel odložilni veto na Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku oziroma sprejel zahtevo, da Državni zbor o njem ponovno odloča. Odbor Državnega zbora za gospodarstvo je v postopku sprejemanja sprejel amandma, ki je v predlogu zakona načelo prostovoljne udeležbe pri dobičku za delavce in družbo spremenil oziroma ga nadomestil z obveznostjo udeležbe pri delitvi dobička, zato je postal neoperativen in akterjem zakona ne zagotavlja ustrezne pravne varnosti.


www.skledar.tv

Kot pojasnjuje obrazložitev sklepa k odložilemu vetu, z institutom udeležbe delavcev pri dobičku lahko gospodarska družba nagrajuje svoje zaposlene in jih motivira za doseganje boljših poslovnih rezultatov. Iz priporočila Sveta Evrope 92/443/EEC izhaja, da je potrebno v ta namen zagotoviti ustrezen normativni okvir, ki bo družbe, predvsem z davčnimi spodbudami, spodbujal k uvajanju udeležbenih shem na načelu prostovoljnosti, tako na strani delavcev kot na strani družbe. Določba, na podlagi kateri je družba v primeru, ko nameni za delitev med lastnike več kot 25 odstotkov celotnega bilančnega dobička, dolžna razdeliti 25 odstotkov bilančnega dobička, ki je predviden za delitev, uvaja obvezno udeležbo delavcev pri dobičku in s tem nasprotuje priporočilom Sveta Evrope. Obremenitev dohodka v višini skoraj polovice dohodka je zagotovo prekomerna in meri na izničenje namena podjetništva, ki je ravno v doseganju dohodka. 25 odstotna obremenitev dobička ob naknadnem davku od dobička predstavlja nesorazmerno obremenitev lastnine, ki s tem izgubi znaten del svoje temeljne funkcije.

  Sklep - odložilni veto