A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Slovenija znižuje CO2 - dobre prakse

torek, 26.11.2013

Državni svet je 26. novembra 2013 gostil posvet z naslovom Slovenija znižuje CO2 - dobre prakse. Udeležence posveta je pozdravil predsednik Državnega sveta Mitja Bervar. Vprašanje na katerega so udeleženci poskušali odgovoriti se je glasilo: kako lahko povežemo izkušnje iz prakse z načrtovanjem podnebnih ukrepov politike na nacionalni in lokalni ravni? Izbrane so dobre prakse na naslednjih prednostnih področjih: energetika (učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije), trajnostna mobilnost, vrednostna veriga lesa, trajnostni razvoj podeželja, ekološko kmetijstvo, trajnostna proizvodnja in potrošnja ter prilagajanje na podnebne spremembe.


www.skledar.tv

Sodelovali so: Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta; Boštjan Lajovic, direktor Urada Vlade RS za komuniciranje; Vida Ogorelec, vodja projekta Slovenija znižuje CO2 in direktorica Umanotere; Gregor Vertačnik, ARSO - Urad za meteorologijo; Renata Karba, Umanotera; Andrej Kranjc, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje; Nives Nared, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.