A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Kakšne pokrajine potrebujemo?

torek, 26.01.2010

Državni svet in društvo Občanski forum sta 26. januarja organizirala posvet z naslovom Kakšne pokrajine potrebujemo. Na posvetu so sodelujoči v razpravi ugotovili, da je bila na področju regionalizacije Slovenije zamujena že marsikatera priložnost.

videoprispevek - 1. del

www.skledar.tv

Mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta, je v pozdravnem govoru povedal, da bi regionalizacija pomenila višjo stopnjo demokratičnosti. Pomudil se je pri razlogih, zakaj regionalizacija še ni bila izvedena ter predstavil poglede Državnega sveta na le-to, ki pa so naslednji: manjše število večjih pokrajin, enotirni upravni sistem in možnost predstavitve regionalnih interesov v Državnem svetu. Med drugim je dejal: "V Državnem svetu menimo, da je Državni svet, ki je v tem trenutku edini zastopnik lokalnih interesov na institucionalni ravni, primeren organ za predstavljanje in usklajevanje interesov pokrajin na nivoju države. Prepričani smo, da bi bila takšna transformacija Državnega sveta pomemben in nujen kvalitativen sistemski premik."
  Govor predsednika

Dr. Ciril Ribičič, profesor na Pravni fakulteti, je omenil tri bistvene napake, ki bi se jim bilo treba v preteklosti izogniti: vprašanje regionalizacije in lokalne samouprave bi morali rešiti istočasno; regije bi morale biti uvedene že pred vstopom v Evropsko unijo; uvedba pokrajin bi najverjetneje pripomogla k hitrejšemu izhodu iz gospodarske krize.

videoprispevek - 2. del

www.skledar.tv

Na posvetu so spregovorili še predsednik društva Občanski forum mag. Vladimir Braco Mušič (Strukturiranje slovenskega prostora in vloga mest), dr. Stane Vlaj s Fakultete za upravo (Pokrajine kot protiutež centralizacije Slovenije), mag. Vilma Milunović (Premoženje in financiranje lokalne samouprave) z Mestne občine Koper, dr. Albin Igličar Pravna fakulteta (Interesi in pokrajine) ter mag. Miloš Senčur s Fakultete za upravo (Zastopanost interesov občin in pokrajin v slovenskem parlamentu po uvedbi pokrajin).

 

Prispevki referentov:

Dr. Albin Igličar: Interesi in pokrajine

Mag. Vladimir Braco Mušič: Nov (in zadnji?) krog opredeljevanja za regionalizacijo lokalne samouprave in državne uprave

  Dr. Ciril Ribičič: Regionalizacija Slovenije - zgodba o številnih zamujenih priložnostih

  Mag. Miloš Senčur: Lokalna samouprava kot (strukturna) sestavina slovenskega parlamenta

  Mag. Vilma Milunovič: Financiranje in upravljanje premoženja pokrajine

  Dr. Stane Vlaj: Pokrajine – pogoj za decentralizacijo Slovenije

  Izr. prof. dr. Marjan Ravbar: Načela regionalizacij v družbi, regionalnem razvoju in državi