A R H I V S K A     S T R A N

Novice

32. redna seja Državnega sveta v Kopru

sreda, 08.12.2010

Državni svet je na svoji 32. redni seji obravnaval Predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj dr. Henrik Gjerkeš je predstavil osnovne elemente zakona. Kot je dejal je zakon odgovor na razvojne težave ter želje po interventnih razvojnih zakonih iz mnogih slovenskih okolij (Bela Krajina, Koroška, Kočevje). Gospodarska in finančna kriza je pokazala, da trenutna zakonodaje ne ustreza več, zato potrebujemo nove rešitve. Zakon bo temeljil na teritorialno strukturiranem več-nivojskem partnerskem dialogu, kar pomeni, da se razvojni potenciali poiščejo in povežejo znotraj posamezne regije. Država in regija se nato dogovorita o njegovi izvedbi in načinu financiranja.


www.skledar.tv

Na seji Državnega sveta je bila izražena podpora predlogu zakona, hkrati pa so bile izražene želje, da se mora do naslednjega branja zakona upoštevati tudi pripombe, ki so prišle s strani obeh občinskih skupnosti in s katerimi se Državni svet strinja.

Živahna razprava je bila na seji pri predlogu ukinjanja policijskih uprav Slovenj Gradec, Postojna in Krško. Soglasno so bili podprti sklepi, ki so jih pripravili Komisija za državno ureditev, Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesna skupina lokalnih interesov, v katerih je izraženo nasprotovanje postopkom, pri katerih gre za premalo premišljene posege, ki jim v lokalnem okolju nasprotujejo in niso usklajeni z njimi.

Predstavnik Generalne policijske uprave Matjaž Šinkovec je zagovarjal projekt. Analiza vseh učinkov in parametrov, ki jih upoštevajo pri predlogu, bo znana do konca leta, temu pa bodo sledili ukrepi. Zagotavljal je, da je želja povečati varnost državljanov ter da se ne bo odvzemalo policistov s terena, in da gre predvsem za zmanjšanje administrativno-upravnih služb.

Predlog zakona o prostovoljstvu je dobil večinsko podporo svetnikov. Državni svet poudarja, da je prostovoljstvo eden temeljnih kamnov civilne družbe. Prostovoljstvo daje možnost za krepitev pozitivnih vrednot in človeških potencialov. Zakonsko urejanje prostovoljnega dela ni potrebno samo zaradi reguliranja odnosov vseh vključenih akterjev, temveč predvsem zaradi priznanja pomembnosti tega področja za družbo ter vzpostavitev stimulativnega okolja za njegov hitrejši razvoj. Državni svet je kot pozitivno ocenil dejstvo, da so v razpravi in pripravi zakona sodelovala mnoga nevladna združenja in organizacije.

Svetniki so obravnavali tudi predlog zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije ter izrazili svoje nasprotovanje zakonu in sprejeli mnenje, da je potrebno enakopravno vključiti v postopke tudi Državni svet.

Več o seji (sklepi, magnetogram, zapisnik)

 

  Več fotografij s seje


www.skledar.tv