A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Državni svet sprejel odložilna veta

torek, 02.11.2010

Državni svet je na današnji 24. izredni seji sprejel odložilna veta na Zakon o malem delu ter Zakon o izenačevanju možnosti invalidov.

Predlagatelji odložilnega veta (Interesna skupina delojemalcev in državni svetnik Drago Žura) so menili, da bo Zakon o malem delu povečal obseg negotovih oblik dela, obseg rednih zaposlitev pa se bo zmanjševal. Prepričani so, da bo zakon vplival na ceno dela, posledično pa tudi na zmanjševanje pravic zaposlenih, katerih pravice urejajo kolektivne pogodbe. Opozorili so še, da zakon posega v tri zelo različne skupine - delavce, študente in upokojence - in jih ureja v enem zakonu. Študentsko delo trenutno predstavlja pomemben socialni korektiv, ki marsikomu omogoča, da lahko sploh študira.


www.skledar.tv

Skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Borisom Šuštaršičem je poudarila, da je sprejeti Zakon o izenačevanju možnosti invalidov drugačen od prvotnega predloga zakona, usklajenega z invalidskimi organizacijami, ki ga je podprl Državni svet. Opozorili so, da je bila med drugim črtana zakonska opredelitev, da je tudi odklonitev primerne oziroma razumne prilagoditve že diskriminacija. Razvrednotena je vloga Nacionalnega sveta invalidskih organizacij, novi Svet za invalide ima 21 članov z očitno zmanjšano družbeno vlogo, iz sestave Sveta za invalide pa se izloči predstavnik Zavoda invalidskih podjetij Slovenije. Zavodu Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik se odvzema dejavnost klicnega centra, kljub temu da je to institucija, ki je edina usposobljena za takšno dejavnost.

  Več o seji (oba sklepa)