A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Državni svet proti prodaji lastniških deležev v NLB

torek, 13.07.2010

Državni svet na seji 13. julija 2010 ni sprejel odložilnih vetov na Zakon o posojilu Helenski republiki in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Državni svet je tudi obravnaval pobudo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance glede problematike prodaje lastniških deležev v NLB in sprejel sklep, v katerem nasprotuje prodaji lastniških deležev v NLB d.d., ki bi imela za posledico zmanjšanje upravljavskega vpliva države Slovenije, ali drugim oblikam sprememb lastniške strukture, ki bi imele takšne ali podobne posledice. Takšna odločitev države bi morala biti skrbno pretehtana, saj gre za banko, ki ima velik finančni vpliv na glavnino slovenskega gospodarstva.


www.skledar.tv

Zakon o posojilu Helenski republiki bi zagotovil pravno podlago za posojilo Republike Slovenije Grčiji v višini 387 milijonov evrov. Predlagatelji veta s prvopodpisanim državnim svetnikom Bogomirjem Vnučcem so menili, da se je Grčija z vstopom v Evropsko monetarno unijo zavezala določenim standardom na področju javnih financ, ki pa jih ni spoštovala. Zato so menili, da do posojila ni upravičena. Opozorili so, da je življenjski standard v Grčiji višji kot v Sloveniji ter da imajo javni uslužbenci številne nerazumne ugodnosti. Zato so menili, da slovensko posojilo ne bi opravičilo svoj namen. V trenutnih gospodarskih razmerah si Slovenija ne more privoščiti takšnega posojila, poleg tega pa so državni svetniki menili, da bi bil ta denar za vedno izgubljen. Člani Državnega sveta predloga za odložilni veto niso sprejeli.


Bogomir Vnučec

Novela Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je neusklajena s sindikati na področju položajnega dodatka in dodatkov v času dežurstva. Predlagatelji veta s prvopodpisanim državnim svetnikom Dragom Ščernjavičem so menili, da v tem primeru socialni dialog ni potekal v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za obdobje december 2009 - november 2011, ki določa, da se neusklajenega besedila ne pošilja v Državni zbor. Posredovanje neusklajenega predloga v Državni zbor predstavlja kršitev nekaterih mednarodnih konvencij in sicer Konvencije o spodbujanju kolektivnega pogajanja ter Konvencije o pravici do organiziranja in postopkih za določitev pogojev za zaposlitev v javnem sektorju. Kljub temu državni svetniki predloga odložilnega veta niso sprejeli.


Drago Ščernjavič


mag. Stojan Binder, predsednik Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance