A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Predsednik Kavčič in predsednik Mitterer potrdila dobre odnose med državama

sreda, 16.06.2010

Predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič je 16. junija 2010 na delovnem obisku gostil predsednika Zveznega sveta Republike Avstrije Petra Mittererja, kar utrjuje že tako dobro sodelovanje med sorodnima institucijama sosednjih držav.

Predsednika sta se pogovarjala o vlogi drugih domov evropskih parlamentov in skupnem delovanju v Združenju evropskih senatov. Mag. Blaž Kavčič je dejal, "da je obstoj in razvoj dvodomnih parlamentarnih sistemov zelo pomemben za krepitev demokracije v Evropi in tudi za uspešnejše soočanje z izzivi sodobnega časa, ki terjajo od Evropske unije, da oblikuje konkretne pristope k neki novi družbeno-gospodarski paradigmi za izhod iz družbene krize, v katero je zašla". Predsednik je zaprosil avstrijskega kolega za podporo na področju gozdarstva in lesno-predelovalne industrije. Predsednika sta se dotaknila tudi sodelovanja na področju prometa. Kavčič se je zavzel, "da bi Koroška videla pozitivno vlogo slovenske manjšine na Koroškem in Slovenijo prepoznala kot kooperativno sosedo".


www.skledar.tv

Peter Mitterer je poudaril, da so avstrijsko-slovenski odnosi pozitivni kljub negativnemu poročanju nekaterih medijev. Poudaril je, da je Avstrija po sprejetju Lizbonske pogodbe, v smislu sodelovanja nacionalnih parlamentov z evropskim, še povečala vlogo Zveznega sveta. Zavzel se je krepitev gospodarskega sodelovanja med državama med drugim tudi na področju prometne infrastrukture, še zlasti, da bi železniški koridor Linz-Koper potekal čez avstrijsko Koroško in da bi Koroška pristopila k obnovi karavanškega predora. Mitterer je izpostavil tudi pomen sodelovanja na področju turizma.