A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Državni svet sprejel odložilni veto na novelo Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij

torek, 06.04.2010

Državni svet je na 16. izredni seji Državnega sveta 6. aprila 2010 sprejel odložilni veto na Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij.

Predlagatelji odložilnega veta (skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Borisom Popovičom) so opozorili, da ustanovitev občine Ankaran predstavlja parcialno rešitev in ne celovitega reševanja neustavnosti Mestne občine Koper, saj je ustavno sodišče odločilo, da je Mestna občina Koper prevelika in presega območje mesta in mestne okolice. Opozorili so tudi, da občina Ankaran ne ustreza kriterijem za ustanovitev občine in poudarili, da bi se položaj italijanske manjšine z ustanovitvijo občine poslabšal.


www.skledar.tv

Državni svetniki so menili, da se je potrebno zoperstaviti parcialnim interesom, ki želijo razdeliti Mestno občino Koper, saj bi bili z delitvijo Luke Koper med dve občini ogroženi vitalni gospodarski interesi Republike Slovenije. Opozorili so tudi na nesmiselnost nadaljnjega drobljenja občin.

  Sklep DS - odložilni veto na novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij

Državni svetnik Boris Popovič

Dr. Henrik Gjerkeš, minister brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Državni svetnik Milan Ozimič

Pred sejo

Med sejo

Po seji