A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Posvet OVE in URE za Slovenijo do 2030

ponedeljek, 15.03.2010

Državni svet je skupaj z Zvezo društev za biomaso Slovenije 15. marca pripravil posvet OVE (obnovljivi viri energije) in URE (učinkovita raba energija) za Slovenijo do 2030.

Podnebne spremembe, brezposelnost, revščina in lakota zahtevajo razvojne spremembe, ki bodo temeljile na ideji trajnostnega razvoja. Potrebne bodo velike družbene in gospodarske spremembe ter iskanje dolgoročnih rešitev na področju obnovljive in učinkovite rabe energije.

Z nekaterimi rešitvami so se lahko seznanili udeleženci današnjega posveta.


www.skledar.tv

Predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič je ob odprtju konference povedal: "Obnovljiva in učinkovita raba energije sta ena izmed temeljev nizkoogljične prihodnosti in stabilnega razvoja. Slovenija mora, tako kot ostale države članice EU, do 30. junija 2010 Evropski komisiji posredovati Nacionalni akcijski načrt za obnovljivo energijo za obdobje 2010 - 2020 z ukrepi za zagotovitev 25% deleža obnovljive energije v bruto končni rabi v letu 2020, pri čemer je treba določiti nacionalne cilje za deleže energije iz obnovljivih virov, porabljene v prometu, elektroenergetiki ter za ogrevanje in hlajenje. Velja poudariti, da je za Slovenijo, ki mora do leta 2020 v strukturi končne rabe energije povečati delež obnovljivih virov energije kar za 9 odstotnih točk, to nadvse ambiciozen cilj, ki pa ga po oceni strokovnjakov brez hkratnega zmanjševanja porabe energije do leta 2020 ne bomo dosegli.".

Prvi del posveta je bil namenjen predstavitvi instrumentov ekonomske politike in načrtovane razvojne spremembe uvajanja OVE in URE s strani pristojnih ministrstev in EKO sklada. V drugem delu so predstavniki stroke, gospodarstva in lokalnih skupnosti predstavili dosežke in ovire, ki pogojujejo prehod na obnovljivo in učinkovito rabo energije.

>  Govor predsednika


Gradiva - prezentacije

  dr. Vincenc Butala: Strategija URE in OVE  v smeri nizkoogljične družbe

Matjaž Grmek: Gonilo BAN - BAP Driver

mag. Hinko Šolinc: Strategija Slovenije na področju URE in OVE

Jurij Čadež: Male hidroelektrarne in OVE v Sloveniji

Drago Polak: Problematika izgradnje hidroelektrarn v Sloveniji(2,52MB)

mag. Nataša Černila Zajc: Finančne spodbude Eko sklada za uvajanje OVE in URE