A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Mag. Blaž Kavčič nadaljuje s predsedovanjem Državnemu svetu

sreda, 09.06.2010

Na današnji 27. redni seji so državni svetniki na volitvah ob izteku prve polovice IV. mandata za predsednika Državnega sveta ponovno izvolili mag. Blaža Kavčiča, za podpredsednico pa Lidijo Jerkič.
Na seji je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan predstavil ključne usmeritve kmetijske politike v obdobju do leta 2012.


www.skledar.tv

Državni svetniki so v nadaljevanju podprli predloge Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) do problematike obdavčevanja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, predvidenih sprememb pokojninskega sistema na osnovi kmetijske dejavnosti in enakopravnosti pri uveljavljanju pravice do sofinanciranja kmetijskih zavarovanj. Podprli so predloge Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) v boju zoper socialni dumping in Predlog zakona o Triglavskem narodnem parku. Krajši pogovor s predsednikom DS o glavnih poudarkih s seje


mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo

Državni svet je podprl predloge Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije do problematike obdavčenja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ter glede na to, da bo takšna obdavčitev pustila globoke posledice v dohodku slovenskih kmetij, predlaga, da se preuči možnost vložitve ustavne presoje na Zakon o dohodnini. Državni svet je apeliral na Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za finance ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naj vzpostavijo dialog z nevladnimi kmetijskimi organizacijami s ciljem obravnave in rešitvami predlogov.


Ciril Smrkolj, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice

Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju kmetu odreka njegovo večrazsežnostno vlogo, ki jo izvaja na podeželju, in ga enači s samostojnim podjetnikom. Državni svet je podprl predlog KGZS do problematike predvidenih sprememb pokojninskega sistema na osnovi kmetijske dejavnosti ter poziva Vlado, da KGZS vključi v Ekonomsko socialni svet.

Državni svet je podprl tudi predloge KGZS do problematike enakopravnosti pri uveljavljanju pravice do sofinanciranja kmetijskih zavarovanj ter pozval vse zainteresirane, da nadaljujejo z dialogom za najustreznejšo rešitev.

Člani Državnega sveta so podprli predloge ZSSS, ki pomenijo korak k zmanjševanju socialnega dumpinga in zagotovitvi enakopravnega položaja vsem zaposlenim v Sloveniji.


mag. Dušan Semolič, državni svetnik in predsednik ZSSS

Državni svetniki so podrli tudi Predlog zakona o Triglavskem narodnem parku in tako pozdravili namere predlagatelja, ki je v pripravo zakona vključil zainteresirane nevladne organizacije in lokalne skupnosti ter opozorili, da je bilo potrebno doseči kompromisno rešitev, ki ne more ustrezati vsem civilnodružbenim skupinam.

Državni svetnik Marjan Klemenc je postavil vprašanja glede urejanja problematike pomanjkanja zdravnikov s povečevanjem vpisa na medicinski fakulteti, v zvezi z omembo Koroške na spletni strani www.slovenia.info, glede objave javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj ter dal pobudo za povečanje sredstev gospodarske vrednosti gozdov. Državni svetnik Drago Žura je postavil vprašanje v zvezi s Predlogom zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Več o seji (sklepi, magnetogram, zapisnik)

 
www.skledar.tv