A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Predsednik Državnega sveta Mitja Bervar gost 3. programa TV Slovenija

petek, 21.06.2013

Predsednik Državnega sveta Mitja Bervar je v intervjuju na 3. programu RTV Slovenija 21. junija 2013 poudaril pomen obstoja in delovanja Državnega sveta. Poudaril je, da bi ukinitev drugega doma pomenila, da posledično noben organ ne bi imel pristojnosti veta ter da od uzakonitve nezdružljivosti županske ter podžupanske s poslansko funkcijo, Državni svet predstavlja edino predstavništvo lokalnih in občinskih interesov na državni zakonodajni ravni. Z ukinitvijo Državnega sveta bi le-ti izgubili še zadnje zastopstvo na državni ravni. Pomembno pa je tudi njegovo delo na področju vzpostavljanja stika s civilno družbo. Državni svet je organizator številnih posvetov, predavanj in javnih razprav, s katerimi se predstavljajo različne družbeno pomembne teme. Na leto priredi več kot 50 različnih dogodkov, s katerimi pomembno prispeva k razpravi in kvalitetni pripravi aktov in dokumentov.


www.skledar.tv