A R H I V S K A     S T R A N

Predsednik

  Mitja Bervar

Predsednik Državnega sveta v V.mandatu 2012 - 2017

Član Interesne skupine negospodarskih dejavnosti - izvoljen kot predstavnik kulture in športa

Član Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport

elektronska pošta

Rojen 18. julija 1965.

Po izobrazbi je diplomirani ekonomist.  Usposobljen za delo na področju delovanja nadzornih svetov in upravnih odborov družb.
Znanje angleškega, nemškega in hrvaškega jezika.

Delovne izkušnje: Ravnatelj SNG Opera in balet Ljubljana (2009-2012)
Generalni sekretar Slovenskega glasbeno -informacijskega centra (2004 – 2009)
Generalni sekretar Društva slovenskih skladateljev (2001 – 2009)
Samostojno podjetništvo (1990 – 2001)
Zdravilišče Dobrna (1987-1990)

Kompetence in zadolžitve na področju kulture: Predsednik Mešanega pevskega zbora Ljubljanski madrigalisti (1997 – 2001)
Član Sveta RTV Slovenije ter gospodarske in programske komisije (2002 – 2004)
Predsednik organizacijskega odbora mednarodne prireditve Svetovni glasbeni dnevi v Sloveniji (2003)
Vodja priprav in izvedbe celostne glasbene predstavitve Slovenije na glasbenem sejmu 2008 MIDEM v Cannesu v sklopu uradnega programa predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU (2008)
Član Upravnega odbora Glasbene Matice Ljubljana (2009)
Vodja celovite prostorske prenove Društva skladateljev Slovenije (2005)

Ostale kompetence:
Član kadetske rokometne reprezentance Slovenije (1984)
Član rokometnega kluba Minerva Žalec (1980 – 1984)
Član mladinske sekcije v košarki (1979)

Priznanja in pohvale: Bronasto priznanje za delo zborovodje na tekmovanju Naša pesem v Mariboru (1986)
Savinovo priznanje za osebni prispevek na področju kulture v Občini Žalec (2001)
Dobitnik posebnega priznanja za zasluge v času vojne za Slovenijo- aktivni udeleženec vojne za Slovenijo in vojni veteran iz leta 1991
Srebrna Gallusova značka (1999) 

Je poročen, žena Sonja in hčerka Urška in sin Jure.