A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Ustavimo revščino takoj!

petek, 12.02.2010

Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je skupaj z Državnim svetom 12.2.2010 organiziralo otvoritveni dogodek ob Evropskem letu boja proti revščini in izključenosti 2010.

Predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič je v uvodnem govoru opozoril na problem revščine v Sloveniji in Evropi, ki jo je gospodarska kriza še povečala. Dejal je, da družba postaja vse bolj razslojena, najbolj vidna pa postajata le dva sloja - elita in ostali. Poleg gospodarske krize, Kavčič opozarja tudi na razraščanje moralne krize. Za premostitev revščine in socialne izključenosti bo, po njegovem mnenju, potrebna dejavna vloga vseh političnih akterjev, kjer pomembno vlogo igra tudi Državni svet: "V Državnem svetu se poleg sprejemanja dobre zakonodaje na konkretni ravni še posebej zavzeto zavzemamo za razvoj prostovoljstva in prostovoljnega dela, skozi katerega je mogoče prepoznavati stisko materialno in socialno izključenih ter jim na najbolj neposreden način priskočiti na pomoč."

videoprispevek - 1. del

www.skledar.tv

Govor predsednika mag. Kavčiča

Minister za delo družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik je dejal, da Evropska unija do sedaj ni uspela v boju proti revščini in socialni izključenosti, kljub svoji zavezanosti za reševanje problema. Vlada že od začetka svojega mandata boju proti revščini posveča osrednjo vlogo v socialni politiki. Upa, da bo Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti 2010 spodbudilo razpravo, kar je po njegovem mnenju poleg osveščanja o premostitvi teh težav ključno za uspeh.

Državni svetnik Boris Šuštaršič meni, da je evropska družba organizirana tako, da proizvaja revščino. Geslo "Ustavimo revščino takoj!" je, po njegovem mnenju, nekoliko oddaljeno od realnega stanja, saj izkoreninjenje revščine nikakor ne more biti kratkotrajen proces. Opozoril je tudi na diskriminacijo invalidov in upa, da se jim v prihodnje pravice ne bodo še zmanjšale.

Na kratko je spregovoril tudi eden izmed ambasadorjev evropskega leta Robert Friškovec, zaporniški duhovnik, ki je poudaril, da bo potrebno od besedičenja preiti k dejanjem.

videoprispevek - 2. del

www.skledar.tv

Mag. Nada Trbanc iz Direktorata za socialne zadeve (MDDSZ) je spregovorila o Različnih vidikih revščine in socialne izključenosti, predstavljeni pa so bili tudi rezultati treh raziskav, prestavile so jih dr. Nada Stropnik z Inštituta za ekonomska raziskovanja (Revščina in materialna deprivacija starejšega prebivalstva), Ružica Boškić in Nada Kump z Inštituta za socialno varstvo (Revščina in socialna izključenost med družinami z otroki) ter dr. Vesna Leskošek s Fakultete za družbene vede (Vzroki in obseg pojava zaposlenih revnih).