A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Državni svet brez odložilnega veta na zakon o preoblikovanju KAD

ponedeljek, 04.10.2010

Državni svet na današnji izredni seji ni sprejel odložilnega veta na Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe. V predlogu za odložilni veto s prvopodpisanim Milanom Ozimičem so podpisniki opozorili na dejstvo, so bile v preteklosti poslovne odločitve KAD večkrat v nasprotju z interesi upokojencev. Z novim zakonom se premoženje, namenjeno za zagotavljanje stabilnosti pokojninskega sistema, še bolj "oddaljuje" od upokojencev, saj naj bi s strateškimi naložbami upravljala novoustanovljena agencija za upravljanje kapitalskih naložb. Omogočeno je tudi, da se premoženje namenjeno sedanjim in bodočim upokojencem nameni za drug namen, kar je priznala tudi Vlada.


www.skledar.tv


Milan Ozimič med obrazložitvijo predloga veta


Minister dr. Križanič s sodelavko


Minister za finance dr. Franc Križanič 


Glasovanje o odložilnem vetu


Državna svetnika Žura in Bahun