A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Ustanavljanje slovenskega državnega holdinga

sreda, 13.03.2013

Državni svet je 13. marca 2013 pripravil posvet z naslovom Institucionalna ureditev korporativnega državnega premoženja v Sloveniji na podlagi ustanovitve Slovenskega državnega holdinga (SDH). V času, ko se sprejemajo ključne odločitve o upravljanju slovenskega državnega premoženja, ki zbujajo zelo nasprotujoče se argumente na vseh področjih, tako glede odgovornosti odločanja v SDH, kot nadzoru in pristojnostih SDH, je Državni svet povabil k sodelovanju širok krog razpravljavcev. Aktualna problematika je pritegnila širok krog poslušalcev. Udeležence posveta je pozdravil predsednik Državnega sveta Mitja Bervar.


www.skledar.tv

Uvodni nagovor:

Začetek posveta, Mitja Bervar.

Uvodni referenti:

dr. Peter Kraljič, Nataša Pirc Musar, prof. dr. Rado Bohinc, dr. Igor Šoltes, mag. Irena Prijović, Gorazd Podbevšek, prof. dr. Miha Juhart, prof. dr. Bogomir Kovač, mag. Janez Fabijan, dr. France Arhar in Marko Golob.

Razpravljalci:

dr. Denis Čaleta, prof. dr. Jože Hlebanja, Miha Burger, prof. dr. Janvit Golob, prof. dr. Gojko Stanič in Drago Ščernjavič.

Zaključek posveta:

Mitja Bervar in mag. Marija Lah.

Nagovor predsednika DS Mitje Bervarja