A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Predsednik Državnega sveta na vseslovenskem kulturnem plenumu

četrtek, 28.01.2010

Predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič se je udeležil vseslovenskega kulturnega plenuma Društva slovenskih pisateljev na temo Razdvojena zgodovina, nejasna sedanjost, negotova prihodnost, ki je bil danes v Cankarjevem domu.


www.skledar.tv

V svojem prispevku se je predsednik Državnega sveta dotaknil globalne krize in dejal: "Zelo grobo in jasno so se izpostavila nekatera temeljna družbeno gospodarska protislovja, ki jih sicer v mirni postopnosti ne bi tako jasno zaznali. Ali pa ne bi posvetili toliko pozornosti nekaterim družbeno gospodarskim analizam, ki so sicer bile prisotne v mednarodnem prostoru že kar nekaj let. Ob tem želim opozoriti na nevarnost, da zaradi parcialnih nesistemskih znakov gospodarskega okrevanja ne bo dovolj pripravljenosti za oblikovanje in uresničevanje nove, drugačne družbeno gospodarske paradigme. To velja za globalno raven, delno za EU, v Sloveniji so gospodarske razmere v tem trenutku še dovolj slabe, da ne dajejo osnove za vero v smiselnost nadaljevanja dosedanjih elementov gospodarske politike in neustvarjalne družbene klime.

Temeljno vprašanje obstoja in razvoja sodobne družbe je po mojem prepričanju povezano z vprašanjem, kako preseči trend koncentracije finančne in politične moči v okvire vse manjše, vse močnejše svetovne elite. Premalo je prisotno zavedanje posledic take konstelacije. Gre za odločitve o začetku vojn, o postavitvi in odstranitvi vodilnih političnih in finančnih vodij, o sprostitvi ali zamrznitvi posameznih tehnologij, tudi epidemij. Pretežna oblast je v rokah transnacionalnih globalnih korporacij. Globalne korporacije obvladujejo naše življenje z manipulativnim trženjem življenjskih konceptov, blagovnih znamk, obvladovanjem naših nakupnih, miselnih in socialnih vzorcev. Tudi to, s kom, kdaj in kje se družimo, je torej postalo izpostavljeno manipulaciji. V zadnjih desetletjih se je v vodilnih svetovnih gospodarstvih, predvsem v ZDA bistveno povečala razlika v dohodkovnih ravneh in razlika v splošni življenjski ravni. Pri tem je bistveno vlogo odigral t.i. neo-liberalni gospodarsko družbeni koncept, ki ga nekateri nekoliko bolj ustrezno poimenujejo z neo-konzervativnim gospodarskim konceptom. Osebno sem prepričan, da je eno najpomembnejših nasprotij, ki so se pojavila v zadnjih desetletjih nasprotje med nazivnimi vrednotami neo-liberalnega družbeno gospodarskega koncepta in med realnimi dosežki tega koncepta."    Govor mag. Kavčiča


Na kulturnem plenumu so med drugim poleg predsednika Društva slovenskih pisateljev Milana Jesiha svoje poglede na uvodne teze o razdvojeni zgodovini, nejasni sedanjosti, negotovi prihodnosti predstavili tudi državni svetnik Tone Peršak, Tone Pavček, Dean Komel in Ciril Zlobec. Več o programu in sodelujočih si lahko preberete na www.drustvo-dsp.si.