A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Svet za inovativno družbo začel z delom

četrtek, 22.04.2010

Svet za inovativno družbo, posvetovalno telo predsednika Državnega sveta, se je sestal na uvodnem sestanku, na katerem so predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič in državni svetniki Anton Peršak, Borut Meh, Branko Majes in Bojan Papič ter zunanji strokovnjaki dr. Franc Pohleven, dr. Lučka Kajfež Bogataj, Anton Papež, Jurij Giacomelli, mag. Violeta Bulc in Anton Papež predstavili svoje poglede na predlagano vsebinsko zasnovo načrtovanega dela Sveta za inovativno družbo, ki naj bi pokrivalo tri temeljne sklope, in sicer oblikovanje nove družbeno-gospodarske paradigme, vertikali gozd in les ter vertikali okolje in energija.


www.skledar.tv

Sodelujoči so se strinjali, da imamo v Sloveniji, ki je del globalnega sveta, veliko znanja in razvojnih strategij, medtem ko so njihovi pogledi, na kakšen način vzpostaviti družbeno ureditev, ki omogoča ustvarjanje dodane vrednosti in blagostanje oziroma srečo ljudi, različni. Na podlagi izmenjave stališč se bo vsebinska zasnova dopolnila in nadgradila in bo predstavljala vodilo za prihodnje delo Sveta za inovativno družbo.