A R H I V S K A     S T R A N

Novice

7. seja Državnega sveta RS

sreda, 15.05.2013

Državni svetniki so na sedmi redni seji, ki je potekala 15. maja 2013 podprli predlog državnega svetnika Steva Ščavničarja, da se voda in komunalna ureditev kot temeljni človekovi pravici zapišeta v ustavo.
Stevo Ščavničar je predlog, da se voda in komunalna ureditev kot temeljni človekovi pravici, voda pa kot javna in skupna dobrina vseh državljanov, zapiše v ustavo, čeprav je voda zakonsko že varovana, oblikoval na podlagi razprav županov občin zgornje Gorenjske. Skrbi ga namreč, da bi ob morebitnem prihodu zloglasna trojka (IMF, EU in ECB) lahko zahtevala liberalizacijo in privatizacijo na področju upravljanja vodnih virov.


www.skledar.tv

Izkušnje po svetu namreč kažejo, da se je voda v državah in mestih, kjer so se v preteklosti že odločili za privatizacijo vode, voda podražila, nivo oskrbe se je znižal, korporacije, ki so upravljale vodovode, pa so na drugi strani ustvarjale velike dobičke.
Državni svetniki so podprli še predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu in poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2012 in januarju leta 2013.


www.skledar.tv

Predsednik Računskega sodišča dr. Igor Šoltes je državne svetnice in svetnike seznanil z Letnim poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2012, ki so ga svtniki prav tako podprli, dr. Šoltesu pa se zahvalili za tvorno sodelovanje z Državnim svetom.

Na seji so prisluhnili še poročilu o delu Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije za leto 2012 in poročilu o delu Posebnega oddelka za leto 2012 ter obravnavali zaključke posveta "Slovenska ustava, volilni sistemi in uresničevanje neposredne demokracije".